Li-Tech en de Corona crisis

Li-Tech en de Corona crisis

[:nl]

Li-Tech en de Corona crisis

Wij als inregelfirma zijn momenteel het grootste deel van onze tijd bezig met (spoed)klussen in ziekenhuizen.
Wij hebben besloten hier hoge prioriteit aan te geven, aangezien dit een kwestie van nationaal belang is op het gebied van gezondheid.

Wij gaan deze Corona crisis voor u te lijf.
Blijft u allen veilig!
[:en]

Li-Tech and the Corona Crisis

We as a regulation company are currently spending most of our time on (emergency) jobs in hospitals.
We have decided to give this a high priority, as this is a matter of national importance in the field of health.

We will tackle this Corona crisis for you.
Stay safe![:]nl_NL