MKB Idee: in gesprek met demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer

MKB Idee: in gesprek met demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer

[:nl]

Het begint bij het menselijk kapitaal

Kennis, competenties en vaardigheden is voor de bedrijfsvoering van Li-Tech Inregelservice het kloppende hart. Ons team bestaat uit een mix van jong en oud, waarin verschillende disciplines ons menselijk kapitaal bepalen. Door nieuwe ontwikkelingen in de markt is de urgentie van intern en extern afstemmen belangrijker dan ooit, daarin is het delen van kennis en ervaring een terugkerend begrip.

Samenwerken
Hoe cliché het ook klinkt: samenwerken creëert draagvlak. Als specialist in het inregelen en beproeven van klimaatsystemen zijn we vaak projectmatig betrokken in de nazorgfase. Hier controleren we middels diverse metingen of de klimaatsystemen voldoen voor gebruik. Vanuit de metingen volgt een rapportage met advies en aanbevelingen.

In de praktijk komt het wel eens voor dat dit afwijkt, waardoor er installatietechnische aanpassingen nodig zijn. In opvolging volgt er dan een nieuwe meting samen met een eindrapportage. Deze nazorgfase zette ons aan het denken hoe we zaken anders konden aanvliegen.

Samen MKB Idee
Samen met MKB Idee hebben we stappen ondernomen om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Met onze opdrachtgevers, waaronder de BAM zijn we betrokken in de ontwerpfase, een fase waar we normaliter niet aanschuiven. Met de afdeling technisch ontwerp kijken we naar het bestek, specificaties en ondersteunen we met onze kennis. Deze engineering controle voorkomt achteraf vaak hoofdpijn, waarmee faalkosten worden beperkt, kortom: een voordeel voor iedereen.

Het MKB Idee heeft ons ondersteuning geboden in de vorm van een subsidie voor verdere scholing- en ontwikkeling. Eerder trad een Inregeltechnicus op als een meet- en inregelexpert. Waarin we zien dat dit steeds meer een adviserende rol verlangt. De systemen van vandaag zijn niet meer de systemen van vroeger. Hier komt de combinatie van jong en oud om de hoek kijken. Platweg gezegd vullen de jonge en oude garde elkaar beter aan dan ooit.

Hoe verder
Bij Li-Tech Inregelservice streven we ons motto na: “Perfect Ingeregeld”. Soms schrikken we van gebouwen die niet goed of helemaal niet ingeregeld zijn. Al gaat enkel om het energetische belang. Hier komt het frequent voor dat een opdrachtgever over de jaren heen te veel kosten heeft gemaakt voor een installatie, dit is niet leuk voor de portemonnee, evenals dat het niet rijmt met onze duurzame doelen.

Corona heeft ons verder geholpen met bewustwording van ons leefklimaat. Een installatie moet veilig en verantwoord zijn, iets wat je bereikt met een goed ontwerp, een duidelijke realisatie en een goede nazorg. Stem je deze processen met elkaar af, dan is de kans van fouten en daarmee faalkosten aanzienlijk kleiner. Kortom: durf verantwoording te nemen in het proces.

In gesprek met Mona Keijzer
Als kers op de MKB Idee-taart mochten we in gesprek met demissionair Staatssecretaris Mona Keijzer van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen met mede-ondernemers waren we het allemaal in het gesprek eens: het opleiden en de aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt kan veel beter. Gelukkig zien we hier ook veel nieuwe initiatieven voor.

Veel branches hebben te maken met nieuwe ontwikkelingen, iets wat jong en oud volgens ons juist verbindt. Hier liggen kansen voor veel ondernemers. Een product en/of dienst kan nog zo mooi zijn, het valt en staat met het menselijk kapitaal. Ook bij Li-Tech Inregelservice hebben we al veel stappen ondernomen, maar ook voor ons geldt: onderhoud deze relatie.

Mona-Keijzer-MKB-Idee

Pim van der Linde – Business Manager bij Li-Tech Inregelservice in gesprek met Mona Keijzer en mede-ondernemers.
[:]nl_NL