In het afgelopen jaar hebben wij, in samenwerking met Sweegers en de Bruijn, het klimaat van een tiental politiebureaus in Limburg onderzocht.
Door alle systemen door te meten is de werking van deze installaties goed inzichtelijk gemaakt.
Nadat de huisinstallateur de door ons geconstateerde gebreken had hersteld hebben wij het binnenklimaat correct afgesteld.
Na onze definitieve nieuwe inregeling van de installatie is er na jaren van klimaatklachten eindelijk een positief resultaat te horen.
Wij kijken met een uiterst positief gevoel terug op de samenwerkingen en de behaalde resultaten.