Privacybeleid

[:nl]

Privacybeleid / Privacy Statement

De Li-Tech Inregelservice website is eigendom van Li-Tech Inregelservice B.V. (hierna: Li-Tech Inregelservice B.V.) Voor Li-Tech Inregelservice B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Li-Tech Inregelservice B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Li-Tech Inregelservice B.V. gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Li-Tech Inregelservice B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens waaronder uw e-mail adres, IP adres en NAW-gegevens voor de volgende doeleinden: (i) voor het leveren van onze diensten; (ii) het meten van de belangstelling voor onze diensten en om het gebruikersgemak van de website te bevorderen; (iii) om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Li-Tech Inregelservice B.V..

Uw rechten
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan ons op info@litech.nl.

Beveiliging gegevens
Li-Tech Inregelservice B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens
Op de websites van Li-Tech Inregelservice B.V. worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van een website te verbeteren, zodat Li-Tech Inregelservice B.V. haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies
Li-Tech Inregelservice B.V. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Wijzigingen
Li-Tech Inregelservice B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Li-Tech Inregelservice B.V.
Heulweg 13
2288 GP Rijswijk
Tel: +31 (0)70 – 4140928
info@litech.nl

Deze Privacyverklaring is aangepast op 22-05-2018
[:en]

Privacy Statement

The Li-Tech Inregelservice website is owned by Li-Tech Inregelservice BV (hereinafter Li-Tech Inregelservice BV). Responsible handling of users’ details is very important for Li-Tech Inregelservice BV. Your personal data will be carefully processed and protected. It keeps Li-Tech Inregelservice BV in compliance with the requirements of the Personal Data Protection Act states. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about the way Li-Tech Inregelservice BV uses your collected personal data on this website and how you can change or delete it. This Privacy Statement only applies to this website and do not automatically apply for other websites our site links to.

Storage and Processing of Personal Data
Li-Tech Inregelservice BV collects and processes your personal information including your e-mail address, IP address, and name and address details for the following purposes: (i) to provide our services; (ii) measuring the interest in our services and to enhance the user interface of the website; (iii) to inform you of the interesting offers of products and services from Li-Tech Inregelservice BV

Your Rights
You can at any time request access to the information we collect about you or have it corrected or deleted. For this purpose you can send an email stating your name and address to us at info@litech.nl.

Security Information
Li-Tech Inregelservice BV uses security procedures to prevent unauthorized access to personal information.

Information about Visits
The websites of Li-Tech Inregelservice BV keep track of general visitor information, including the most requested pages. The aim is partly to improve the design of the website, in order that Li-Tech Inregelservice BV can optimize its services further.

Usage of Cookies
Li-Tech Inregelservice BV uses ‘cookies’ in the provision of its electronic services. A cookie is a small file that is stored on the hard disk of the computer. These cookies are solely used to improve the usability of the website. You have the option to refuse the cookies through adjusting the web browser settings.

Changes
Li-Tech Inregelservice BV reserves the right to make unilateral changes to this Privacy Policy. Changes or additions to the Privacy Policy will be published here, so check the privacy policy regularly. If you have any further questions about this Privacy Policy, please contact us at:

Li-Tech Inregelservice B.V.
Heulweg 13
2288 GP Rijswijk
Tel: +31 (0)70 – 4140928
info@litech.nl

This Privacy Policy was modified on 22-05-2018.[:]

nl_NL