Lidl Waddinxveen

Lidl Waddinxveen

[:nl]

Het Lidl distributiecentrum is het eerste project dat Li-Tech Inregelservice B.V. in opdracht van KIN installatietechniek realiseerde, tot beider tevredenheid. Inmiddels staan er al weer twee vervolgprojecten op de agenda, waar we, naast het inregelen en beproeven van de gerealiseerde klimaatinstallaties, ook de engineeringscontroles in de voorfase mogen uitvoeren.
Al met al een mooie start voor een langdurige samenwerking.

Hierboven een aanvullend artikel uit het vakblad installatie & bouw over het genoemde project.
[:en]

The Lidl distribution center is the first project that Li-Tech Inregelservice B.V. was commissioned by KIN Installatietechniek, to mutual satisfaction. In the meantime, there are two follow-up projects on the agenda, which, in addition to the adjustment and testing of the realized climate installations, can also carry out the engineering controls in the preliminary phase.
All in all, a nice start for long-term cooperation.

Above you’ll find an additional article in the magazine installatie & bouw of the project.[:]nl_NL