Waterzijdig inregelen

[:nl]

Waterzijdig inregelen

Wanneer er verzaakt wordt om de waterzijdige systemen goed in te regelen, bestaat de kans dat de panden slecht en langzaam opwarmen. Wij kunnen middels de proportionele inregelmethode (mits hier voorzieningen voor zijn gemaakt) de goede ontwerpen inregelen. Radiatoren kunnen we d.m.v. een theoretische voorinstelling inregelen.

Dit alles zal ook volgens de ISSO-31 publicatie worden uitgevoerd.[:en]

Hydraulic regulation

If there is overlooked to properly regulating the hydraulic systems, it is possible that buildings warm badly and slowly. Through the proportional regulation method we can (as long as facilities are made here) regulate the correct designs. We can regulate radiators by means of their theoretical setting.

All this will be done according to the ISSO-31 publication.[:]

en_GB